เฟ้นหาสุดยอดบาร์เทนเดอร์ ชิงรางวัลอันดับหนึ่ง มูลค่า 50,000 บาท กับ SEÑORITA ULTIMATE CREATOR CHAMPIONSHIP 2022 และรางวัลอื่นอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า 90,000 บาท

เปิดรับสมัคร : 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 8 เมษายน 2565

ประกาศผลผู้ที่ผ่านเข้ารอบ : 12 เมษายน 2565

งานแข่งขันรอบไฟนอล : 25 เมษายน 2565

รูปแบบการแข่งขัน

 1. การแข่งขัน Senorita Ultimate Creator Championship 2022: Asian Summer Drinks
 2. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 8 เมษายน 2565
 3. รอบคัดเลือกออนไลน์ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องส่งสูตรเมนูเครื่องดื่มที่คิดค้นขึ้นเอง พร้อมส่วนประกอบผ่านทางฟอร์มรับสมัคร โดยจะต้องส่งสูตรเมนูเครื่องดื่มทั้ง 2 เมนู

                เมนูที่ 1 Señorita Asian Summer Drink ในสูตรจะต้องมีส่วนประกอบของ Señorita Premium Syrup กลิ่น Golden Mango, Siamese Herb, Chrysanthemum Flower, Nam-Hom Coconut, Lychee เป็นส่วนผสมอย่างน้อยหนึ่งกลิ่นขึ้นไป โดยมีปริมาณอย่างน้อย 30 มล. แต่ไม่เกิน 60 มล. และมีกาแฟเป็นส่วนประกอบ

                เมนูที่ 2 Coketail Signature Drink ในสูตรจะต้องมีส่วนประกอบของ Señorita Premium Syrup กลิ่น Golden Mango, Siamese Herb, Chrysanthemum Flower, Nam-Hom Coconut, Lychee เป็นส่วนผสมอย่างน้อยหนึ่งกลิ่นขึ้นไป โดยมีปริมาณอย่างน้อย 30 มล. แต่ไม่เกิน 60 มล. และมีส่วนประกอบเครื่องดื่มของ Coca-Cola  ได้แก่ Coke Original Taste, Coke No Sugar, Sprite, Sprite Zero, Schweppes Tonic, Schweppes Ginger Ale, Schweppes Manao Soda อย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นไป

 1. คณะกรรมการ คัดเลือกผู้เข้ารอบ 16 คน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบ Semi Final เวลา 18.00 ทาง Facebook Señorita Flavoured Syrup
 2. วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ประกาศผู้เข้ารอบ 16 ท่าน
 3. วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 การแข่งขันรอบ Semi final (16 ท่าน) และ Final (5 ท่าน)
 4. รอบ Semi final (16 ท่าน) ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำเครื่องดื่มทั้ง 2 เมนู ตามสูตรที่ได้ส่งมาในรอบคัดเลือกออนไลน์
 5. ส่วนผสมทั้งหมดที่ใช้ในการแข่งขัน ต้องทำการตวงด้วยถ้วยตวง หรือ ภาชนะที่มีแถบวัดระดับ เท่านั้น
 6. ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาเตรียมตัวบนเวที 3 นาที และจะมีเวลา 6 นาทีในการทำเครื่องดื่มและนำเสนอเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ
 7. ในการแข่งขันจะต้องผสมเครื่องดื่ม สำหรับจัดแสดง 2 เสิร์ฟ และมีเครื่องดื่มสำหรับใส่ในแก้วเทสให้กับกรรมการทั้ง 3 ท่าน คนละหนึ่งแก้ว โดยเมื่อทำเครื่องดื่มเสร็จแล้วให้วางเครื่องดื่ม ทั้งสามแก้วไว้บนถาดที่เตรียมไว้ให้ในแต่ละโต๊ะ (รวมทั้งสิ้น สองเสิร์ฟเต็ม และ สามเสิร์ฟเพื่อชิม)
 8. การนำเสนอเครื่องดื่มสามารถนำเสนอได้ในรูปแบบภาษาไทยหรืออังกฤษ
 9. คณะกรรมการ คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ท่าน เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบ final
 10. ในการแข่งขันรอบ final (5 ท่าน) จะต้องรังสรรค์เครื่องดื่ม 1 เมนู โดยเมนูจะต้องมี Senorita Premium Syrup กลิ่น มะพร้าวน้ำหอมเป็นส่วนผสมอย่างน้อย 30 มล. แต่ไม่เกิน 60 มล.
 11. ผู้เข้าแข่งขันจะมีเวลาเตรียมตัวบนเวที 3 นาที และจะมีเวลา 5 นาทีในการทำเครื่องดื่มและนำเสนอเครื่องดื่มแก่คณะกรรมการ
 12. ประกาศผลรางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จำนวน 10,000 บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร

รางวัลพิเศษ Coketail Signature Award จำนวน 1 รางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

การตกแต่ง

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมอุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในการตกแต่งเครื่องดื่มมาเอง
 • อุปกรณ์ตกแต่งเครื่องดื่มทั่วไป สามารถเตรียมมาเพื่อใช้เพิ่มเติมได้ เช่น หลอด ไม้เสียบผลไม้

อุปกรณ์ ภาชนะ และแก้ว

 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันทั้งหมด รวมไปถึงแก้วหรือภาชนะที่ใช้
 • สำหรับใส่เครื่องดื่ม มาด้วยตนเอง ยกเว้นน้ำแข็งที่ทางผู้จัดมีเตรียมไว้ให้ ผู้แข่งขันสามารถใช้น้ำแข็งที่นำมาเองได้และถ้าน้ำแข็งมีส่วนผสมของน้ำเชื่อมจะต้องทำจากน้ำเชื่อม Senorita เท่านั้น
 • ในการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ใช้ ภาชนะ หรือ อุปกรณ์ ใดๆ ที่มี โลโก้ หรือ สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ

วัตถุดิบ สำหรับการแข่งขัน

 • ทางผู้จัดจะจัดเตรียม Señorita Flavoured Syrup และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ Coca-Cola ได้แก่ Coke Original Taste, Coke No Sugar, Sprite, Sprite Zero, Schweppes Tonic, Schweppes Ginger Ale, Schweppes Manao Soda ไว้ให้สำหรับการแข่งขัน
 • ส่วนผสมอื่นๆในสูตร นอกจาก Señorita Flavoured Syrup และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของ Coca-Cola  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมมาด้วยตนเอง
 • ทางผู้จัดจะจัดเตรียมน้ำแข็งไว้ให้ โดยแบ่งเป็น น้ำแข็งก้อนใหญ่ และน้ำแข็งบด
 • ไม่อนุญาติให้ใช้วัตถุดิบแบบพร้อมใช้ (pre-mix) และไซรัปที่เตรียมมาเองจากบ้าน
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเติมส่วนผสมต่างๆได้โดยไม่จำกัดจำนวนเครื่องปรุง แต่ห้ามไม่ให้มีน้ำเชื่อมที่เตรียมมาเองจากบ้าน และไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งมีชีวิต หรือเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสม รวมถึงงดแอลกอฮอล์ทุกชนิด

เกณฑ์การตัดสิน (100 คะแนน)

 1. Name of the drink ชื่อของเครื่องดื่มที่มีความสร้างสรรค์ เข้ากับรสชาติ รูปลักษณ์ และเรื่องราว 10 คะแนน
 2. Taste รสชาติของเครื่องดื่ม ความลงตัวของเครื่องดื่ม กับ Señorita Premium Syrup 30 คะแนน
 3. Drink story & Creative ความคิดสร้างสรรค์ และเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่ม 20 คะแนน
 4. Commercial Applicable การต่อยอดเครื่องดื่มในเชิงพานิชย์ 10 คะแนน
 5. The Charm  เสน่ห์ของนักผสมครื่องดื่ม 20 คะแนน
 6. Presentation รูปแบบการนำเสนอ การสื่อสาร 10 คะแนน

หากใช้เวลาในการแข่งขันเกินกำหนด จะทำการหักคะแนน 5 คะแนน ทุกๆ 15 วินาที

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. การแข่งขันรอบคัดเลือก ตัดสินจากสูตรที่ส่งมาผ่านช่องทางที่รับสมัครเท่านั้น การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้ชนะที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแข่งขันอย่างถูกต้อง
 3. หากไม่สามารถมาแข่งขันได้ ตามวันที่กำหนด ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัล หากผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 5. บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรมได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสีย หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ตามดุลพินิจของทีมงานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. ผู้ร่วมการแข่งขัน ยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่รายชื่อ รูปถ่าย และคลิปเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 8. ผู้ร่วมการแข่งขันและผู้ได้รับรางวัล ได้อ่านและเข้าใจข้อความแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 9. ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

กิจกรรมพิเศษ! Señorita Mystery Box Challenge กิจกรรมกล่องสุ่ม 100 ผู้สมัครท่านแรกเท่านั้น ลุ้นรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

ภายใต้แนวคิด “ไทย” แสดงแรงบันดาลใจของเครื่องดื่มผ่านภาพถ่าย กลิ่นอายความเป็นไทยกับเครื่องดื่มของคุณและสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม ร่วมสนุกกันได้เลย!

กติกาการเข้าร่วม Señorita Mystery Box Challenge (Online Activity)

 1. สำหรับ 100 ท่านแรก ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน SEÑORITA ULTIMATE CREATOR CHAMPIONSHIP 2022 จะมีสิทธิ์ได้รับกล่องสุ่ม Señorita Mystery box จำนวนท่านละ 1 กล่อง เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วม Señorita Mystery Box Challenge (Online Activity) เพื่อชิงเงินรางวัลต่อได้ที่หน้า Facebook: Senorita Flavoured Syrup
 2. ผู้สมัคร 100 ท่านแรก ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน SEÑORITA ULTIMATE CREATOR CHAMPIONSHIP 2022 จะได้รับการติดต่อยืนยันสิทธิ์ในการส่งกล่องสุ่ม
 3. ภายในกล่องสุ่มจะประกอบไปด้วย Señorita Syrup ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจาก Coca-Cola ประเทศไทย แบบสุ่มผลิตภัณฑ์ และส่วนประกอบอื่นๆ 1-2 ชิ้น ตามความเหมาะสม ให้สำหรับนำไปรังสรรค์เครื่องดื่ม
 4. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรังสรรค์เมนูเครื่องดื่ม โดยใช้วัตถุดิบในกล่องสุ่ม และใช้ Señorita Flavoured Syrup ปริมาณไม่น้อยกว่า 30 มล. แต่ไม่เกิน 60 มล. ในสูตร และสามารถเพิ่มส่วนประกอบอื่นๆนอกเหนือจากที่ให้ไปในกล่องสุ่ม เพิ่มเติมลงไปในเมนูได้ ไม่จำกัดจำนวน แต่ไม่อนุญาตให้ใช้สิ่งมีชีวิต หรือเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสม รวมถึงงดแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 5. หากมีการใช้ Syrup เพิ่มเติมในสูตรจะต้องใช้ Señorita Flavoured Syrup เท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ใช้ Syrup แบรนด์อื่นเป็นส่วนประกอบ และห้ามไม่ให้มี Alcohol ในสูตร
 6. แชร์รูปเครื่องดื่มที่คุณครีเอทอัพโหลดลง Facebook ของคุณ โดยเปิดเป็นสาธารณะ และติดแฮชแท็ก #SenoritaMysteryBoxChallenge #Senorita #SenoritaAsianTaste
 7. จากนั้นถ่ายภาพหน้าจอ (Screen Capture) ภาพเครื่องดื่มที่คุณอัพโหลด และนำมาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์กิจกรรมหน้าเพจ Facebook Señorita Flavoured Syrup พร้อมทั้งพิมพ์ลายละเอียดสูตร ส่วนประกอบ ปริมาณ และที่มา แนวคิดของการครีเอทเครื่องดื่มของคุณ แนบมาพร้อมรูป ได้ถึง วันที่ 15 เมษายน 2565
 8. ประกาศผลผู้ชนะกิจกรรม ในวันที่ 26 เมษายน 2565* เวลา 18.00 ทาง Facebook Señorita Flavoured Syrup รางวัลประกอบไปด้วย
  รางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000 (1รางวัล)
  รางวัลที่ 2 มูลค่า 3,000 (1รางวัล)
  รางวัลที่ 3 มูลค่า 2,000 (1รางวัล)
  *หมายเหตุ แจ้งประกาศผลผู้ชนะกิจกรรมเลื่อนเป็นวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 ทาง Facebook Señorita Flavoured Syrup ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: senoritacompetition@gmail.com

สมัครพร้อมส่งสูตรเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่นี่ คลิ๊กเลย!

Share this article

keep in touch

เพราะเราเชื่อว่า ทุกความใฝ่ฝันเป็นไปได้
ที่นี่...ไซรัปของเรา จะเติมเต็มทุกรสชาติความสำเร็จให้กับคุณ
ติดต่อเรา...

CART
There are no products in the cart!
Subtotal
THB
Total
THB
Continue Shopping